ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง A Validated Non-aqueous Potentiometric Titration Method for The Quantitative Determination of Flunarizine Dihydrochloride Raw Material

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  Pitikan Kanjanapruk, Maytinee Limsiriwong, Nawanit Thanaseelungkoon

 ปีทีผลิต :  2560

 ภาษา :  ไทย