ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การศึกษาปริมาณรังสีรั่วจากการใช้งานเครื่องเอกซเรย์ฟันเคลื่อนที่ชนิดมือถือ

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  ชาคริต หน่อศิริ, ธรรมรัตน์ อยู่สุข, พิราม พานทอง

 ปีทีผลิต :  2560

 ภาษา :  ไทย