ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง Effectiveness of rice protein hydrolysate on growth of Vero cell line

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  Suthida Tuntigumthon, Manoch Posung, Rattanawadee Wichajan and Sarawut Koksunan

 ปีทีผลิต :  2560

 ภาษา :  ไทย