ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในโอทอปจังหวัดตรัง

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  อรวรรณ หลงละเลิง*, ญดา บุญเจริญ, ธงชาติ ทรัพย์จอมทอง และ คมกฤช รำมะนะกิจจะ

 ปีทีผลิต :  2560

 ภาษา :  ไทย