ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดเมล็ดหมามุ่ยอินเดีย

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  พราว ศุภจริยาวัตร และ สุจริต อุ่นกาศ

 ปีทีผลิต :  2560

 ภาษา :  ไทย