ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง ศักยภาพทางห้องปฏิบัติการทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะในประเทศ ปี 2557 ถึง 2559

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  ศรัญญา เผ่าพืชพันธุ์ หน่วยงาน สำนักยาและวัตถุเสพติด

 ปีทีผลิต :  2559

 ภาษา :  ไทย