ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง เฝ้าระวังการปนปลอมยาอันตรายในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาแผนโบราณ

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  ภัทรพล อุดมลาภ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ (อุดรธานี)

 ปีทีผลิต :  2559

 ภาษา :  ไทย