คู่มือวิธีมาตรฐานสำหรับการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในปัสสาวะ เล่มที่ 1

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  คู่มือวิธีมาตรฐานสำหรับการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในปัสสาวะ เล่มที่ 1

 ปีทีผลิต :  2559

 ภาษา :  ไทย